2855
post-template-default,single,single-post,postid-2855,single-format-standard,stockholm-core-2.3.3,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_

Hoe ziet Nederland eruit als we samenwerken met de natuur?

God schiep de aarde, maar de Nederlander schiep Nederland. Deze veelgehoorde spreuk is zeker waar. Ieder stukje Nederland is gevormd door mensenhanden en het maakbare landschap heeft in Nederland veel goeds gebracht. Ons kikkerlandje is wereldberoemd om zijn polderdrang en watermanagement, maar we lopen de komende tijd wel tegen onze grenzen aan. De technische benadering met dijken, gemalen en deltawerken kan maar een bepaalde hoeveelheid zeespiegelstijging, rivierwatertoename en klimaatopwarming aan. Wellicht moeten we op zoek naar een alternatief. Eentje waarbij we de natuur niet zozeer als onze vijand zien, maar als onze grote vriend.

Tijdens een inspirerende avond van D66 Arnhem onder leiding van moderator Edwin Verdurmen ging het hierover. Hoe ziet de stad eruit vanaf 2050, vanuit een ecologisch en sociaal perspectief? Dat de natuur hierbij een hoofdrol speelt, kwam naar voren tijdens de inleiding van Ilse Voskamp. Als onderzoeker aan de Wageningen University & Research werkte zij aan de integrale visie Nederland in 2120, die vervolgens is uitgewerkt voor de regio Arnhem. De highlights in deze prikkelende visie impliceren grote veranderingen in onze ruimtelijke inrichting. Bouwen doen we in de toekomst op de hogere, veilige zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. Gebouwen in de lagere delen en het rivierengebieden komen op terpen of in omdijkte dorpen. Voedsel-, productie- en bouwketens zijn volledig biobased, circulair en biodivers. Alles wat we maken en gebruiken is zoveel mogelijk hernieuwbaar, van energie tot bouwmateriaal. Wijkontwikkelaar Berry Kessels gaf vervolgens zijn visie op de toekomst van de stad vanuit een sociaal perspectief.

Na de inleiders gingen we met de zaal in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. Daaruit bleek dat ver vooruitkijken in de toekomst kan helpen om tot grote veranderende ideeën te komen. De auto heeft volgens de zaal nog maar een beperkte plek in de stad van na 2050, Nederland is dan volledig zelfvoorzienend qua energie en de hoge zandgronden van de Veluwe wordt deels bebouwd in ruil voor de nattere delen van het rivierengebied, die aan de natuur worden teruggegeven. Schrale natuur in ruil voor voedselrijke natuurgronden, vermoedelijk zal het een winst zijn voor de biodiversiteit.

Na het omdenken richting de verre toekomst reageerde een panel met kandidaat kamerlid Loes ten Dolle, wethouder Nermina Kundic en Harriët Tiemens, directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Wat moet er nú gebeuren als we deze vergezichten willen verwezenlijken? Samenwerking bleek toch wel de grote gemene deler te zijn. Samenwerking tussen de verschillende overheden, verschillende gemeenten en tussen de politieke partijen. Daarnaast is er behoefte aan een gemeenschappelijke visie op de toekomst, een positief en prikkelend verhaal over hoe we het met elkaar gaan aanpakken. Een visie van waaruit we samenwerken aan een gezonde samenleving in een gezond ecosysteem. Dat verhaal kunnen we nu gaan schrijven en de visie Nederland in 2120 geeft hiertoe een mooie aanzet. Het was dan ook goed om te horen dat er door het team van Ilse Voskamp wordt gewerkt aan een integrale visie voor de hele Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Aan de slag!

Meer over de visie Nederland in 2120 is hier te vinden.

De afbeelding van de kaart komt uit de visie Nederland in 2021 van de Wageningen University & Research